Antara masalah utama usahawan adalah untuk mengamalkan konsisten dalam perniagaan. Terutamanya dalam melakukan sesuatu yang baru, ataupun sesuatu yang diluar zon selesa usahawan tersebut, konsisten sering menjadi masalah. Mengapa KONSISTEN itu penting dalam perniagaan? Apabila konsisten dalam usaha pemasaran… Orang ramai akan lebih mengingati jenama perniagaan kita. Fikirkan jenama-jenama besar diluar sana. Sejak berpululuh-pulih tahun lamanya